Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických inštalácií, bleskozvodov a strojov

  • bez obmedzenia napätia
  • objekty bez nebezpečia výbuchu
  • objekty s nebezpečenstvom výbuchu
in-tech@stonline.sk

Pridaj komentár